Over GemsTracker

GemsTracker (GEneric Medical Survey Tracker) is een software pakket voor de (complexe) distributie van vragenlijsten en formulieren voor klinisch onderzoek en kwaliteitsregistratie in de gezondheidszorg.

Cp is een project gebouwd met GemsTracker als basis fundament.

GemsTracker is een GitHub open source project.

Meer informatie over GemsTracker vindt u op de GemsTracker.org site.